Những bài nằm trong mục ‘TIN VUI & TIN BUỒN’

Tin Buồn: Cố NM2 PHAN QUỐC TRINH Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Jun 21st, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Phan Quốc Trinh đã vĩnh viễn ra khơi ngày 19 tháng 06 năm 2021 từ Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu NM2 NGÔ QUANG NGHI Vừa Qua Đời

By • Jun 18th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Mẫu NM2 Ngô Quang Nghi vừa qua đời ngày 15 tháng 06 năm 2021 tại California, USA. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Ngô Quang Nghi và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu NM2 VƯƠNG VĂN KHÔI Vừa Qua Đời

By • Apr 10th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Mẫu NM2 Vương Văn Khôi vừa qua đời ngày 24 tháng 03 năm 2021 tại California, USA. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Huỳnh Sanh và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Thân Mẫu NM2 HUỲNH SANH Vừa Qua Đời

By • Jan 13th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Thân mẫu NM2 Huỳnh Sanh vừa qua đời ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại NhaTrang, Việt Nam. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Huỳnh Sanh và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Cố NM2 BÙI KHẮC VI Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Nov 16th, 2020 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 BùiKhắc Vi đã vĩnh viễn ra khơi ngày 15 tháng 11 năm 2020 từ San Jose, bắc California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng phu nhân cố NM2 Bùi Khắc Vi và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn : Nhạc Phụ NM2 Trần Quang Minh Qua Đời

By • Aug 30th, 2020 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Phụ của NM2 Trần Quang Minh vừa qua đời ngày 29 tháng 08 năm 2020 tại San Jose, California, USA. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Trần Quang Minh và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Vĩnh Biệt Cố NM2 Văng Công Lam Sơn

By • Aug 7th, 2020 • Mục: Tin Buồn


Vô cùng xúc dộng và thương tiếc khi nhận tin buồn: Cố NM2 Văng Công Lam Sơn đã vĩnh viễn ra khơi ngày 07 tháng 08 năm 2020 từ Paris, Pháp Quốc. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng phu nhân V.C.L.S. và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu Của NM2 Nguyễn Văn Trào Vừa Qua Đời.

By • Jan 2nd, 2020 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Mẫu của NM2 Nguyễn Văn Trào vừa qua đời ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại Las Vagas, USA. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn Văn Trào và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu Của NM2 Võ Văn Thắng Vừa Qua Đời.

By • Oct 31st, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Mẫu của NM2 Võ Văn Thắng vừa qua đời ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại Sài Gòn. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Võ Văn Thắng và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Trưởng Nam Của NM2 Phạm Văn Đốc Đột Ngột Qua Đời.

By • Oct 16th, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Trưởng Nam của NM2 Phạm Văn Đốc vừa đột ngột qua đời ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Nam California. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Phạm Văn Đốc và tang quyến. ….(Xem tiếp)