Hình Ảnh Đại Hội VII – San Jose, California, Sept. 2012

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Để xem đầy đủ hình ảnh Đại Hội Kỳ VII, bấm vào link dưới đây :

HÌNH ẢNH ĐÊM ĐẠI HỘI

HÌNH ẢNH ĐÊM TÂM GIAO

HÌNH ẢNH NGÀY PICNIC VÀ THĂM VIẾNG

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.