Hình Ảnh Đại Hội VIII – Sydney & Melbourne, Australia, Sept. 2014

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Đại Hội Kỳ VIII được tổ chức tại 2 nơi là Melbourne và Sydney , Úc Châu vào tháng 10 năm 2014

Để xem đầy đủ hình ảnh Đại Hội Kỳ VIII, bấm vào link dưới đây :

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI KỲ VIII

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.