Hình Ảnh Đại Hội Kỳ IX – Houston, Texas, 2016

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Lễ Chào Quốc Kỳ của Đại Hội Kỳ 8 với chủ đề “NHA TRANG NGÀY VỀ”

Lễ Tưởng Niệm các NHÂN MÃ QUÁ CỐ

Trên du thuyền CARNIVAL tại Caribbean Sea

Để xem đầy đủ hình ảnh Đại Hội Kỳ IX, bấm vào link dưới đây :

HÌNH ẢNH ĐÊM ĐẠI HỘI

HÌNH ẢNH ĐI DU THUYỀN CARNIVAL

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.