Những bài nằm trong mục ‘Hình Ảnh & Video ĐH9’

NM2 Nguyễn Hoàng Be: Giới Thiệu Các Video clips của Đại Hội IX

By • May 6th, 2017 • Mục: Hình Ảnh & Video ĐH9

NM2 Nguyễn Hoàng Be cống hiến đến các bạn K21 các video clips ghi lại những khoảnh khắc sống động, vui vẻ, đầy tình thân ái trong Đại Hội Kỳ 9 được tổ chức tại Houston, Texas vào tháng 5, 2016 . . . . (xem tiếp)